استخدام در رشت به یک پرستار برای کودک ۲۰ ماهه ترجیحا با سابقه نگهداری از کودک نیازمندیم
رشت خیابان معلم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.برخورد مناسب با کودک
3.صبور و بی حاشیه

تماس:09368293064