استخدام در تهران گروه نرم افزاری پیوست در راستای تکمیل کادر پرسنلی با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.از واجدین شرایط دعوت می‌گردد تا پس از مطالعه کامل زمینه کاری گروه نرم افزاری پیوست در آدرس زیر ، رزومه و مشخصات کامل خود را  با ذکر دقیق شغل انتخابی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

وبسایت: www.payvast.com

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام :

کارشناس پشتیبانی نرم افزار حوزه منابع انسانی

شرایط استخدام:

1.مسلط به مفاهیم شبکه
2.مسلط به مدیریت بانک‌های اطلاعاتیMicrosoft SQL Server 2005/2008
3.مسلط به مفاهیم حوزه منابع انسانی (قوانین استخدامی و محاسبات حقوق)
4.آشنایی با حداقل یکی از نرم افزارهای کاربردی حوزه منابع انسانی