استخدام در رشت به یک نیروی اقا یا خانم باساعت کاری ۱۰صبح الحی ۷ غروب
حقوق ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰تومانجهت همکاری درکبابی نیاز مندیم .
رشت-میدان زرجوب-کوچه بانک ملی کبابی ابشار

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آشپز

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.مهارت کافی در کار

تماس:09115017101