یک شرکت بازرگانی واقع در رشت در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش نیروی مورد نظر خود را با شرایط ذیل جذب نماید

1. بازاریاب با یک سال سابقه و حداکثر سن 35 سال، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
2. حسابدار با یک سال سابقه حداکثر سن 35 سال
3. کارشناس کنترل کیفی

ارسال رزومه برای ردیف 1و2 : D.mohammadnejad@outlook.com
ارسال رزومه برای ردیف 3: Estekhdam.qc.z.ir@gmail.com

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام و شرایط پذیرش:

1. بازاریاب با یک سال سابقه و حداکثر سن 35 سال، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
2. حسابدار با یک سال سابقه حداکثر سن 35 سال
3. کارشناس کنترل کیفی