یک شرکت بازرگانی واقع در رشت در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش نیروی مورد نظر خود را با شرایط ذیل جذب نماید

۱. بازاریاب با یک سال سابقه و حداکثر سن ۳۵ سال، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۲. حسابدار با یک سال سابقه حداکثر سن ۳۵ سال
۳. کارشناس کنترل کیفی

ارسال رزومه برای ردیف ۱و۲ : D.mohammadnejad@outlook.com
ارسال رزومه برای ردیف ۳: Estekhdam.qc.z.ir@gmail.com

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام و شرایط پذیرش:

1. بازاریاب با یک سال سابقه و حداکثر سن 35 سال، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
2. حسابدار با یک سال سابقه حداکثر سن 35 سال
3. کارشناس کنترل کیفی