استخدام در رشت شرکت پاس گستر کاسپین
به یک حسابدار در شرکت پاس گستر کاسپین نیازمندیم.
حقوق پایه قانون کار +بیمه
ساعت کاری : از ساعت ۸ الی ۱۷
خواهشمند است افرادی که ساکن رشت هستند، تماس حاصل نمایند.
📍آدرس : خیابان سردار جنگل – روبروی مسجد کرف آباد – شرکت پاس گستر کاسپین

https://telegram.me/fazkar

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس حسابداری

شرایط استخدام:

1.کارشناس حسابدار خانم
2.با سابقه ی کاری مرتبط

تماس:01333225956