استخدام در رشت یک شرکت معتبر واقع در جاده انزلی جهت امور دفتری خود به ۳ نفر منشی خانم مسلط و آشنا به کامپیوتر بصورت تمام وقت نیازمند است.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط ستخدام:

1.مسلط به کامپیوتر
2.توانایی کار در دو شیفت

تماس:09123431220