استخدام در رشت به تعدادی مترجم زبان انگلیسی جهت ترجمه متون انگلیسی آکادمکیک نیازمندیم.

کلیه متقاضیان می توانند نمونه کار و یا رزومه به همراه شماره تماس و اطلاعات شخصی را به آدرس ایمیل dadehafzar95@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مترجم

شرایط استخدام:

1- داشتن تخصص در ترجمه متون آکادمیک متون انگلیسی در رشته های مدیریت و حسابداری و روانشناسی.
2- حق الزحمه همکاری: ترجمه هر 300 کلمه انگلیسی به همراه تای‍‍‍پ متن فارسی آن جمعا 2400 تومان است. ترجمه می بایست به همراه تایپ متن فارسی باشد.
3- حق الزحمه بعد از تایید فنی ویراستار ارشد پرداخت خواهد شد.