استخدام در رشت به یک استاد کار نجار ماهر جهت کار در کارگاه تولید سرویس خواب در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نجار

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت کافی در کار
3.سابقه کاری مفید

تماس:09119384627