استخدام در رشت یک شرکت تولیدی و مهندسی واقع در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به ۴ نفر اقا با شرایط زیر دارد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام :

نقشه کش صنعتی 2 نفر

شرایط  استخدام:


1-تسلط وآشنائی بانقشه کشی و نرم افزارهای مرتبط
2-حداقل فوق دیپلم
3- حداکثرسن 30 سال

استخدام:

تراشکار 2 نفر

شرایط استخدام:


1-آماده به کار و وارد به امر تراشکاری
2-حداقل دیپلم
3- حداکثرسن 30 سال

تماس:33882063 داخلی 12