منشی و کارمند اداری
خانم پاره وقت یا تمام وقت
مراجعه فقط ۹ صبح
رشت.۴ راه گلسار.خ نواب.روبروی داروخانه ابن سینا.جنب سوپر نواب.موسسه زبان استاد مسجدی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.بیان و برخورد مناسب

تماس:۰۱۳۳۳۱۱۲۰۵۸