استخدام در رشت به یک آشپز سنتی جهت کار در رستوران واقع در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آشپز

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.سابقه کاری مفید

تماس:09111480139