استخدام در رشت استخدام نیروهای *حسابدار* و * فروشنده*

آقا ،متاهل ،ساکن رشت دارای سابقه کار (ترجیحا فرش ماشینی )برای همکاری در فروشگاه فرش با تایم کاری صبح و عصر.

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده
حسابدار

شرایط استخدام:

1.آقا
2.متاهل
3.داشتن سابقه کاری
4.مهارت کافی در کار

تماس:09036909414