استخدام در رشت به یک نفر با تجربه کار در سفره خانه و یک نفر پارکبان نیازمندیم آدرس: رشت، جاده فومن، بهار نارنج

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی جوان
پارکبان

شرایط استخدام:

1.جون و فعال
2.سابقه کاری

تماس:09113332903