استخدام در رشت به یک خانوم تحصیلات حداقل دیپلم اشنا به کارهای اینترنتی جهت کاره پاره وقت در منزل خودتان نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.آشنا به اینترنت
2.فعال

تماس:۰۹۱۱۴۳۴۴۹۶۵