استخدام در رشت به چند نفر نجار جهت کار کابینت در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کابینت ساز

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.مجرب و با سابقه

تماس:09122034587