استخدام در تهران انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صفحه‌آرا

شرایط استخدام:

1.سن بین ۲۴ تا ۳۵ سال
2.مسلط به نرم‌افزار InDesign
3.آشنایی مکفی با نرم‌افزار Photoshop یا Corel Draw