استخدام در رشت مهندس عمران در شرکت ساتراپ

به سرپرست کارگاه  جهت کار در شهر رشت (ترجیحا آقا) نیازمندیم.
لطفا متقاضی رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کند و یا جهت صحبت تلفنی با شماره ۰۲۱۸۸۱۷۷۳۶۶ تماس بگیرد.

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مهندس عمران

شرایط استخدام:

1.آشنا به فهرست بها و تهیه صورتجلسه