استخدام در رشت به سه نفر منشی خانم با روابط عمومی بالا و ظاهر مناسب جهت انجام امور ثبت نام و پاسخگویی به تلفن و آشنا به تایپ جهت همکاری نیازمندیم…
(اولویت با افراد ساکن در محدوده موسسه می باشد)

شیفت ١: ساعت ١٠ تا ١٨ (یک نفر)
شیفت ٢: ساعت ١۴ تا ٢١ (دو نفر)

حقوق :
٣۵٠٠٠٠ تومان ثابت + پورسانت

ساعات مصاحبه حضوری:
١١ تا ١٢ ظهر و یا ١٨ الی ١٩ عصر

📍آدرس : رشت – بلوار انصاری – جنب راهنمایی و رانندگی – بالای ایران مبل – پوران پژوهش

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی بالا
2.بیان مناسب

تماس:01333733073