استخدام در رشت برای تابلوساز

استخدام در رشت به تعدادی نصاب و تابلو ساز تابلوهای تبلیغاتی نیازمندیم
ضمنا تمامی لوازم و وسیله نقلیه موجود است
آدرس:رشت . میدان نیروی دریایی به سمت بلوار امام علی . پیچ آب آسیاب . چاپ بنر و فلکس پارسین مددی