استخدام در یزد برای شرکت

نیاز به نیروی پستچی و دفتری

حقوق قانون کار+بیمه اختیاری(پرداخت توسط کارفرما)

لطفا مشخصات خواسته شده را به شماره 09212711792 تلگرام کنید.

1- نام و نام خانوادگی

2-سن

3- محل سکونت

4-وضعیت تاهل

5- سابقه کار