بهبود کمر درد با آب درمانی

کمردرد و درد پا در بسیاری از افراد شایع است و یکی از دلایل آن می تواند بیماری دیسک کمر باشد. به طور متوسط 60 تا 80 درصد افراد جامعه در طول زندگی درد دیسک کمر را تجربه می کنند.