اشتباهات رایج در دکوراسیون خانه

تشخیص دکوراسیون درست و مناسب کار آسانی نیست یعنی وقتی خود شخص دکوراسیون خانه اش را بدون کمک گرفتن از طراحان داخلی و افراد حرفه ای انتخاب می کند ممکن است به نتیجه خوبی نرسد.  اما کدام اشتباهات بیشترین تاثیر را در دکوراسیون خانه دارند؟ نسبت های نادرست اگر مبل ها نسبت به اندازه اتاق […]