بهترین ظروف پخت غذا

لازم است بدانیم مس نسبت به مواد اسیدی و حرارت حساس است و ممکن است باعث ایجاد فعل و انفعالات شیمیایی در غذا شود. برای جلوگیری از این موضوع داخل ظروف مسی را با استفاده از قلع یا فولاد زنگ نزن می پوشانند. قلع اندود کردن ظروف مسی باید به درستی و بدون استفاده از […]