حقایقی جالب در مورد چشم انسان

حقایقی جالب در مورد چشم انسان که شاید نمی‌دانستید این باور وجود دارد که، 80 درصد از اطلاعات ما و تقریبا 65 درصد از قدرت ذهن‌مان به کمک چشم‌ بدست می‌آید. از نظر پیچیدگی، پس از مغز، چشم در مرتبه‌ی دوم قرار دارد‌. در این‌ جا چند حقیقت شگفت انگیز در رابطه با چشم انسان […]