كدام چوب بادوام تر است

چوب چوب گردو با یكهزار سال دوام, بهترین چوب موجود در بازار است كه عمدتا برای ساخت در, پنجره و ضریح امامزاده ها از آن استفاده می شود وضعیت چوب در كشور به دلیل شرایط خاصی كه دارد, واردات این كالا را به ایران اجباری كرده است درست است كه چوب راش كشور ما در […]