تابستان و مسائل مربوط به آن

تابستان یکی از فصول گرم سال است. افراد غالباً، در این فصل زود خسته می شوند و نیروی بدنی خود را از دست می‌دهند. در این فصل، بیماری‌های پوستی همانند اگزما زیاد می‌شود.