رازداری در کودکان

تربیت فرزند والدین گاهی اوقات در حضور کودکان، با این گمان که آنها قادر به درک برخی موضوعات نیستند، سخنانی به زبان می‌آورند. البته ممکن است گمان آنها درست باشد اما کودکان جملاتی را که شما به زبان می‌آورید، حتی بدون این که مفهوم آنها را درک کنند، به خاطر می‌سپارند و آن را در […]