اندامی با فرم دهی مناسب

اندامی با فرم دهی مناسب، کاهش سایز موضعی و سفت شدن عضله بدن شکل دهی زیبایی بدن یا طب سوزنی فرم دهی بدن برای اندام ساعت شنی یک روش درمانی کل نگر بده که با ترکیب طب سوزنی، طبیعت درمانی و فیزیولوژی عصبی بوجود آمده است. شکل اندام ساعت شنی بدن با طب سوزنی زیبایی بدن یکی از شیوه های موثر […]