نکات و توصیه‌های ‏پیش از رفتن به دندانپزشکی

بعضی از دندانپزشکان که خیلی تبلیغ می‌کنند یا تخفیف‌های زیادی می‌دهند به دنبال جذب کردن بیمار جدید هستند؛ شکی نیست که دندانپزشک باید خدمات خود را تبلیغ کند