توصیه های ارگونومی به کاربران کامپیوتر

توصیه های ارگونومی به کاربران کامپیوتر در صورتی که انجام هر کدام از حرکات باعث ایجاد درد قابل توجه گردن یا شانه و انتشار آن به دست یا سینه شما شده با پزشک خود مشاوره نمائید. این حرکات به گونه ای هستند که به راحتی  در محل کار شما نیز قابل انجام هستند، برای بدست […]