راز خواب آلودگی در بهار چیست؟

بسیاری از افراد با شروع فصل بهار دچار اختلال خواب شده و بیشتر دچار پرخوابی می‌شوند. شب‌ها زود به خواب می‌روند و صبح‌ها تا دیروقت در رختخواب هستند.