خواص خوردن انار چیست؟

خوردن انار به غیر از ارزش غذایی بسیار، جنبه های دارویی و اثرات درمانی قابل توجه ای دارد.خوردن انار در از دیدگاه قرآن و ائمه بسیار توصیه شده است. انار برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها از جمله تصلب شرائین

یــاقـوت شـب یـلدا (انار)

سرزمین اصلی انار را ایران می دانند و از صدها سال پیش در نواحی گرجستان، ارمنستان و مدیترانه کشت می شده است. از قزاقستان و ارمنستان تا شرق دریای سیاه، کشتزارهای طبیعی از انار خودرو وجود دارد. کشت انار در ارمنستان از حداقل هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع شده است.