گل گاو زبان و فواید آن

گل گاوزبان ایرانی(Echium amaenum) گیاهی یکساله از خانواده Boraginaceae است. این گیاه به ویژه در منطقه اشکور واقع در شرق استان گیلان رویش می نماید. گلهای آن ستاره ای و به رنگ آبی روشن است. این گیاه به طور معمول از طریق بذر تکثیر می شود. گل و برگ این گیاه دارای خواص دارویی بوده […]