چند راه حل و ورزش ساده براي درمان خروپف

علت خروپف شبانه

ضعيف بودن ماهيچه هاي زبان و گلو يکي از علل خروپف مي باشد.

يکي از نگراني‌ها و مشکلاتي که بسياري از افراد را آزار مي‌دهد خروپف شبانه است که به راحتي مي‌تواند با انجام تمريناتي آنرا رفع کرد.