روغن کنجد و کاربردهای مفید آن

سعی کنید همیشه در منزل روغن کنجد داشته باشید چون خواص درمانی زیادی با خود بهمراه دارد و هم در مصارف خوراکی و هم در مصارف درمانی کاربرد دارد در این مطلب بیشتر به خواص آن می پردازیم