خوراکی‌های مضر در دوران بارداری

ممكن است تحمل خوردن هر غذایی را نداشته باشید و شاید خیلی از خوراكی‌هایی كه پیش از این با دیدن‌شان چشم‌های‌تان برق می‌زده- با شكل گرفتن یك جنین در رحم‌تان- حال شما را خراب كند.