مهمترین ویژگی‌های یک دوربین خوب

مهمترین چیز و اولین آن اندازه و حجم دوربینی است که قصد خرید دارید. وزن دوربین نباید به گونه ای باشد که راحتی شما را زایل کند چرا که در این صورت بعد از مدتی کوتاه دیگر حوصله برداشتن دوربین را همراه خود ندارید.