نکات مهم برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه

نبض حیات هر خانه ای بدون شک آشپزخانه است. افراد خانواده ساعاتی را برای پخت، صرف غذا در آشپزخانه سپری می کنند. کارهایی که همه ما دوست داریم آنها را در کمال آرامش انجام دهیم.

اصول انتخاب رنگ و فنگ شویی آشپزخانه

قوانین و اصولی که برای انتخاب رنگ و ترکیب المان ها در فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش به پایه های اصلی فنگ شویی در آشپزخانه خواهیم پرداخت تا با رعایت آنها یک دکوراسیون داخلی همه چیز تمام داشته باشیم.