چگونه شادی را انتخاب کنیم

شادی یک انتخاب است و آنچه را که افراد نه چندان شاد انجام نمی‌دهند این است که در لحظه، زندگی نمی‌کنند و از هر فرصتی برای شاد و خوشبخت بودن بهره نمی‌برند. واقعیت این است که هرکدام از ما فرصتهای بیشماری را برای تجربه و لمس شادی و سرخوشی که سخت به دنبال آن هستیم، […]

ده راز شادکامی

ده راز شادکامی نکته هایی‌برای تبدیل روزهای کسل‌کننده به شادترین لحظات زندگی لبخند زدن ساده، سبب می‌شود ۴۳ ماهیچه در صورت شما منبسط و منقبض شوند. در نتیجه فعل و انفعالات مغز تغییر پیدا می‌کند و روحیه شادمانی و نشاط در شما ایجاد می‌‌شود حتما تا به حال برایتان پیش آمده که از صبح که […]