نگاه علمی به روزه

در فرهنگی که معمول است تا ۳ وعده ی اصلی خورده شود و در بین آن نیز میان وعده باشد، شاید نخوردن این وعده ها عجیب به نظر برسد. اما در سال های اخیر، روزه گرفتن، توجه عموم را جلب کرده و تایید های علمی نیز برای آن ارائه شده است.

ماه مبارک رمضان در ترکیه

ماه مبارک رمضان در ترکیه ، آداب خاصی دارد و مردم مسلمان ترکیه مانند همه مسلمانان جهان در ماه مبارک رمضان آداب و رسوم خاصی دارند و مشتاقانه و با تلاش فراوان سعی در ارتقای معنویات خود در این ایام دارند که این موضوع نشان از فرهنگ غنی اسلامی دراین کشور دارد.