روشهایی برای عضله سازی و افزایش وزن

عضله‌ سازی برای مردان لاغر اندام افزایش توده عضلانی باید از طریق کار عضلانی همراه با افزایش دریافت کربوهیدرات انجام شود. باید توجه داشت که افزایش عضله با دریافت هر نوع غذایی ویژه یا ویتامین به دست نخواهد آم