چگونه غذا بخوریم و لاغر شویم؟

فرادی که سریع غذا می خورند اضافه وزن بیشتری نسبت به آن هایی دارند که آهسته تر غذا می خورند. در واقع آن هایی که سریع غذا می خورند ۱۱۵ درصد بیشتر از دیگران که پیرو آهسته غذا خوردن هستند، چاق می شوند