روش کاهش وزن

روش هاي ساده براي کاهش وزن کاهش وزن نياز به تغيير در نحوه غذاخوردن ، ميزان ورزش و نحوه تفکر در مورد غذا دارد . اگر روند کاهش وزن را به اهداف و قدمهاي کوچکتري تجزيه کنيد به موفقيت بيشتري مي رسيد . کارشناسان معتقدند که انجام تغييرات کم و کوچک در يک زمان يک […]