پنج ترفند سئو که هر کارآفرینی باید آن‌ها را بداند.

یک استراتژی قوی سئو دارای سه هسته‌ی اصلی است: محتوا، لینک‌ها و رسانه‌های اجتماعی. آن‌چه که در سال گذشته برجسته‌تر شده است رابطه‌ی بین این عناصر است.