دلایل آب آوردن مغز در سالمندان

در سالمندان به دلایل متفاوت آب موجود در حوضچه های مغزی نمی تواند مسیر طبیعی طی کند و در آنها تجمع می یابد و بسته به فشار داخل مغز علائمی را ایجاد می کند ، این بیماری هیدروسفالی و در معنی عامیانه آب آوردن مغز نامیده می شود .

افسردگی در سالمندان

 افسردگی در سالمندان هر کسی ممکن است گاهی افسرده و غمگین شود، افسردگی حالتی کاملا طبیعی در زندگی هر فرد، در هر سنی است اما زمانی که این حالت بیشتر از معمول به طول بینجامد و زندگی فرد و اطرافیانش را تحت تاثیر قرار دهد دیگر حالتی طبیعی محسوب نمی شود. افسردگی جزوی از پیری […]