سرطان چیست و چگونه بوجود می آید ؟

سرطان به دلیل انتشار و تکثیر بیش از حد سلول های ناحیه ای از بدن به وجود می آید. سرطان ها انواع مختلفی دارند و به دو دسته خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند .