سرطان چیست و چگونه بوجود می آید ؟

سرطان به دلیل انتشار و تکثیر بیش از حد سلول های ناحیه ای از بدن به وجود می آید. سرطان ها انواع مختلفی دارند و به دو دسته خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند .

درباره سرطان کبد چه می دانید؟

سرطان‌ کبد عبارت‌ است‌ از یک‌ تومور بدخیم‌ (سرطانی‌) که‌ از بافت‌ کبد منشأ می‌گیرد. در کبد سرطان‌هایی‌ نیز یافت‌ می‌شوند که‌ از نقاط‌ دیگر منشأ گرفته‌ به‌ کبد گسترش‌ یافته‌اند. سرطان‌ کبد معمولاً در ارتباط‌ با یک‌ بیماری‌ زمینه‌ای‌ در کبد مثل‌ سیروز کبد رخ‌ می‌دهد. این‌ سرطان‌ در هر دو جنس‌ به‌ وجود می‌آید، اما در مردان‌ شایع‌تر است‌.