فراورده‌ی سم مار زنگی

فراورده‌ی سم مار زنگی داروهای هومیوپاتی/ داروهای پرمصرف میازم: سورا سوگرایی: راست استعداد ابتلا به بیماری: خونریزی ارتباط با گرما و سرما: گرمایی محدوده‌ی عملکرد: ابتدا بر مراکز عصبی مغزی و نخاعی و پس از آن روی فیبرین خون و کبد اثر می‌کند. ویژگی‌های ساختاری: اختصاصاً در مورد افرادی با بدن‌های متورم، ضعیف، فرسوده. به […]