فیروزه سنگی آرامش بخش

فیروزه در بین جواهرات درجه دوم بهترین سنگ است. رنگ داخلی و خارجی آن یکسان است. این سنگ بر دو نوع است: فیروزه مغربی که رنگ آن به سبز تبدیل می شود و فیروزه مشرقی که رنگ آن هیچ زمان تغییر نمی کند.

نکات طلایی درباره سنگ های قیمتی

همه ما مطالبی را در باره سنگ های قیمتی شنیده و یا خوانده ایم. اما آیا به راستی تفاوت هایی که بین سنگ های مختلف وجود دارد را می شناسیم، در هر صورت شاید بد نباشد که مروری بر این تفاوت ها داشته باشیم:

آشنایی با سنگ فیروزه

فیروزه یا ترکوئیز به معنای سنگ ترکی است. علت این نامگذاری آن است که فیروزه ایران از طریق ترکیه به اروپا صادر می‌شده است.
فیروزه یکی از سنگهای قیمتی است که از عهد باستان در ایران شناخته شده، از کتیبه بنیاد کاخ داریوش بزرگ در شوش معلوم می‌گردد