چگونه شادی را انتخاب کنیم

شادی یک انتخاب است و آنچه را که افراد نه چندان شاد انجام نمی‌دهند این است که در لحظه، زندگی نمی‌کنند و از هر فرصتی برای شاد و خوشبخت بودن بهره نمی‌برند. واقعیت این است که هرکدام از ما فرصتهای بیشماری را برای تجربه و لمس شادی و سرخوشی که سخت به دنبال آن هستیم، […]

ده راز شادكامي

ده راز شادكامي نكته هايي‌براي تبديل روزهاي كسل‌كننده به شادترين لحظات زندگي لبخند زدن ساده، سبب مي‌شود 43 ماهيچه در صورت شما منبسط و منقبض شوند. در نتيجه فعل و انفعالات مغز تغيير پيدا مي‌كند و روحيه شادماني و نشاط در شما ايجاد مي‌‌شود حتما تا به حال برايتان پيش آمده كه از صبح كه […]